Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Dostosowując się do zaleceń Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, spółka Tarpil od dnia 28.03.2020 r.
(tj. sobota ostatni dzień handlu) zamyka wszystkie miejsca sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni itp.) zlokalizowanych na pilskich targowiskach miejskich. Powyższy zakaz nie dotyczy obiektów o infrastrukturze zamkniętej, tj. budynków stałych (pawilony), w których zapewniono szczególne procedury ostrożności. Bezwzględnie zabrania się ekspozycji towaru poza w/w obiektami.
Prosimy o dostosowanie się do zaleceń Inspektora Sanitarnego (pobierz)  zalecenia WPWIS

?