Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Biuro „TARPIL” Spółka z o.o.

64-920 Piła, ul. Rynkowa 42
tel. 0-67 212 78 33
fax 0-67 212 34 71
e-mail: tarpil@tarpil.pila.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Sprawy załatwiane są:

  • osobiście w sekretariacie,
  • pisemnie,
  • telefonicznie,
  • lub e-mailem

Sposób załatwiania spraw: w kolejności ich wpływu, w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw.

KONTAKT

„TARPIL” Spółka z o.o.
ul. Rynkowa, 42 64-920 Piła
NIP 764-000-09-17; REGON 001367330

Sekretariat:
tel.: 67 212 78 33
fax; 67 212 34 71
e-mail: tarpil@tarpil.pila.pl

Prezes Zarządu
Andrzej Gabryelów
tel.: 67 212 78 33 wew. 18
e-mail: a.gabryelow@tarpil.pila.pl

Dyrektor ds. targowisk
Janusz Graszka
tel.: 2127833 wew.13
e-mail: janusz.graszka@tarpil.pila.pl

Przyjmujemy codziennie
od poniedziałku – piątku
w godzinach 7:30 – 15:00

Główny Księgowy
Jadwiga Ciechacka
tel.: 67 212 78 33 wew. 25
e-mail: jadwiga.ciechacka@tarpil.pila.pl

Kierownik administrator- logistyk
Andrzej Świergosz
tel.: 67 212 78 33 wew. 11
e-mail: andrzej.swiergosz@tarpil.pila.pl

koordynator ds organizacji targowisk i inkasa
Dominik Janikowski
tel.: 67 212 78 33 wew. 20

11 + 3 =

?