Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

DZIAŁALNOŚĆ, KOMPETENCJE I USŁUGI

Przedmiot działalności Spółki:
1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -PKD 68.20.Z
2.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z
3.Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane -PKD 42.99.Z
4.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -PKD 71.12.Z
5.Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.10.Z
6.Działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów -PKD 82.30.Z
7.Pozostałe sprzątanie- PKD 81.29.Z
8.Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana.- PKD 96.09.Z
9.Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy -PKD 52.21.Z.

KONTAKT

„TARPIL” Spółka z o.o.
ul. Rynkowa, 42 64-920 Piła
NIP 764-000-09-17; REGON 001367330

Sekretariat:
tel.: 67 212 78 33
fax; 67 212 34 71
e-mail: tarpil@tarpil.pila.pl

Prezes Zarządu
Andrzej Gabryelów
tel.: 67 212 78 33 wew. 18
e-mail: a.gabryelow@tarpil.pila.pl

Dyrektor ds. targowisk
Janusz Graszka
tel.: 2127833 wew.13
e-mail: janusz.graszka@tarpil.pila.pl

Przyjmujemy codziennie
od poniedziałku – piątku
w godzinach 7:30 – 15:00

Główny Księgowy
Jadwiga Ciechacka
tel.: 67 212 78 33 wew. 25
e-mail: jadwiga.ciechacka@tarpil.pila.pl

Kierownik administrator- logistyk
Andrzej Świergosz
tel.: 67 212 78 33 wew. 11
e-mail: andrzej.swiergosz@tarpil.pila.pl

koordynator ds organizacji targowisk i inkasa
Dominik Janikowski
tel.: 67 212 78 33 wew. 20

11 + 7 =

?