Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Spółka Tarpil informuje, że z dniem 01 marca 2018 roku zaczynają obowiązywać przepisy ustawy z 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre dni wolne. Zgodnie z zapisami art. 16 ustawy, w okresie od 1 marca 31 grudnia 2018 roku handel jest dozwolony tylko w pierwszą i ostatnia niedzielę miesiąc. W art. 6 ustawy ustawodawca przewiduje szereg miejsc gdzie zakaz handlu nie obowiązuje. Należą do nich między innymi punkty gastronomiczne, piekarnie czy kwiaciarnie. Zakaz handlu nie dotyczy również jarmarków, festynów czy detalicznego handlu rolniczego. Zakaz nie obowiązuje w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Za złamanie przepisów ustawy przewidziano kary finansowe w wysokości od tysiąca do 100 tys. złotych.

Wstępna analiza zapisów ustawy wskazuje, że nie powinny one negatywnie wpływać na handel targowiskowy a zwłaszcza funkcjonowanie Niedzielnych Jarmarków Pilskich.

?