Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym uprzejmie prosimy o :

  • ograniczenie bezpośrednich kontaktów w firmie do niezbędnego minimum,
  • wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 212 78 33 lub (67) 212 34 71),
    oraz email: tarpil@tarpil.pila.pl,
  • regulowanie bieżących opłaty na konto bankowe Santander Bank Polska S.A.
    nr rachunku 54 1090 1320 0000 0000 3202 1611,
  • śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz Facebooku,
  • zachowanie podstawowej higieny ( odległość 1 metr (kaszel), częste mycie rąk ,unikanie tłoku).

Kasa czynna od godz. 8.00 do godz. 12.00 od poniedziałku do piątku

?