Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

 Od jutra (tj. 19 marca) wchodzą w życie zmiany w funkcjonowaniu pilskich targowisk.

Ograniczony zostanie czas funkcjonowania targowiska przy ul. Rynkowej 42 (duży rynek) od godz. 8.00 do 14.00 (8.00 – 12.00 sobota) oraz od 8.00 do 16.00 (sobota 8.00 – 14.00) dla targowiska przy ul. Witosa (mały rynek).

Powstaną na nich strefy, w których będą obowiązywały ograniczenia liczby klientów. Dostęp do stref regulował będzie uprawniony pracownik spółki Tarpil. Wobec osób łamiących zakaz będzie prowadzone postępowanie mandatowe przez Straż Miejską.

Na targowisku nr 1 (ul. Rynkowa) ograniczenie będzie obowiązywało w przestrzeni pod dachem, gdzie jednorazowo będzie mogło przebywać do 50 klientów. Strefa ta będzie wygrodzona, a wejście do niej będzie możliwe tylko od strony DH Merkury.

Punkty handlowe w przestrzeniach zabudowanych mogą funkcjonować jak dotychczas, jednak z zachowaniem środków ostrożności (jeden klient w sklepie, kolejka z zachowaniem półtorametrowej odległości pomiędzy klientami powinna ustawiać się na zewnątrz pawilonu/sklepu.

Na targowisku nr 2 jednorazowo będzie mogło przebywać do 40 klientów. Podobnie jak na Targowisku nr 1 zostanie wydzielona strefa. Wejście będzie możliwe wyłącznie od strony zbiegu ulic Ludowa (Blaszak).

W obu punktach przed i po wejściu ze strefy będzie prowadzona dezynfekcja rąk.
Wszystkie osoby korzystające z targowiska proszone się o zachowanie zalecanego odstępu od innych osób (1,0 – 1,5 m).
Wjazd do ograniczonej strefy dla sprzedawców będzie możliwy do godz. 8.00 a wyjazd po zamknięciu targowisk dla kupujących.

Piotr Głowski
Prezydent Miasta Piły

?