Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Trochę smutno, trochę żal, że finał tegorocznej poezji na targowiskach, który odbył się  w czwartek 23.11.2023 roku jest już za nami.
Głównym punktem spotkania było ogłoszenie wyników konkursu literackiego na wiersz o rybach „No, ale cóż, kiedy ryby … Śpiewały tylko na niby”, który był skierowany do młodzieży szkół podstawowych z Piły.
Na konkurs wpłynęło dziesięć prac, z których komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani Marii Kopeć, wyróżniła utwory pięciu autorów: Emilii Malinowskiej i Miłosza Wiśniewskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2  (egzekwo – I miejsce), Małgorzaty Tecław ze Szkoły Podstawowej nr 7 (II – miejsce), Piotra Wawszkiewicz – Prus ze Szkoły Podstawowej nr 2  (III miejsce) oraz Moniki Szpot ze Szkoły Podstawowej nr 7. Komisja podkreśla wysoki poziom merytoryczny i bogaty warsztat poetycko – literacki zgłoszonych prac co dobrze świadczy o pracy grona nauczycielskiego i innych osób zaangażowanychw wychowanie młodzieży szkolnej. Oprawę muzyczną imprezy zapewniły uczennice Centrum Kształcenia „Nauka” oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Czwartkowa impreza wieńczyła cały cykl spotkań, z których pierwsze odbyło się już we wrześniu. „Zobacz, ile jesieni! Pełno, jak w cebrze wina, A to dopiero początek, Dopiero się zaczyna.” Słowa z wiersza Julina Tuwima były zapowiedzią tego co miało nastąpić. A działo się dużo. Była poezja śpiewana, były recytacje, były inscenizacje, były nawet prezenty w postaci wierszy wręczanych klientom targowisk przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. W  ramach „Ocalić od zapomnienia” przypominaliśmy języki, gwary i zwyczaje naszego regionu. Była „Dampfmaszyna” i „Zeleźnica” inaczej „Lokomotywa” w gwarze śląskiej i góralskiej  czy „Pan mi tu wef kiste wprysnoł! Drze się marchew do agristu…” czyli J. Brzechwa po wielkopolsku. Utwory zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieką pedagog Pani Wiesławy Tobolskiej, członkowie grupy „Sprężyna” oraz młodzież z Centrum Kształcenia „Nauka”.
Tegoroczne spotkania to już siódma edycja poezji na targowiskach i jej realizacja byłaby niemożliwa bez zaangażowania i dobrej woli wielu osób, którym bardzo dziękujemy. Dziękujemy uczniom szkół podstawowych i Centrum Kształcenia „Nauka”, dziękujemy kadrze nauczycielskiej za opiekę merytoryczną i czas poświęcony młodzieży. Szczególne podziękowania składamy na ręce Pani Marii Kopeć, która jest inicjatorką i koordynatorką naszych działań.

Pozdrawiając „Poetycko, jesiennie, pięknie …” zapraszamy za rok.

Przygotował: Janusz Graszka – Tarpil Sp. z o.o.

?