Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w negatywny sposób wpływa na wiele dziedzin gospodarki z funkcjonowaniem targowisk miejskich włącznie. Ograniczenia prawne w zakresie możliwości prowadzenia działalności oraz zalecenia tyczące ograniczenia przemieszczania się ludności wpływają ujemnie na liczbę klientów korzystających z oferty towarowej targowisk. Mając na uwadze, że wielu właścicieli sklepów, lokali usługowych czy stanowisk na wolnej przestrzeni może mieć trudności z zachowaniem płynności finansowej, Zarząd Tarpil Sp. z o.o. wypracował „Pakiet Pomocowy dla handlowców targowisk miejskich   w Pile. Pakiet przewiduje:

l.p.

Obniżki stawki czynszu najmu dla dzierżawcy gruntu lub lokalu użytkowego, w których prowadzona jest

Okres

 

Upust (w  %)

 

1 Działalność usługowa (gastronomia, krawieckie, szewc itp.) kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku

– 80 –

2 Sprzedaż artykułów ogólnoprzemysłowych (tekstylia, obuwie, chemia gospodarcza i kosmetyki, wyposażenia domu i ogrodu, akcesoria i karma dla zwierząt itp.) kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku

– 50 –

3 Sprzedaż artykułów spożywczych (mięso, wędliny, wyroby piekarnicze, ryby, napoje itp.) kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku

– 20 –

W uzasadnionych przypadkach możliwość obniżenia opłat z tytułu rezerwacji miejsca handlowego _ do pobrania Wniosek o ulgę w rezerwacji
Z wyżej wymienionych form pomocy będą mogły skorzystać osoby fizyczne i podmioty prawne, które na dzień 10 kwietnia 2020 roku nie posiadają wobec spółki przeterminowanych zobowiązań.Jednocześnie zachęcamy do korzystania z rządowych programów skierowanych do mikroprzedsiębiorstw przewidujących anulowanie składek na ubezpieczenia społeczne czy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Prezes Zarządu  Andrzej Gabryelów

 

?