Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Zarząd spółki Tarpil w Pile informuje, że z dniem 07.06.2020 (niedziela) roku wznawia działalność Niedzielnych Jarmarków Pilskich oraz Giełdy Ptaków. Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne tj. konieczność zasłaniania ust i nosa a wstęp w rejon handlu jest możliwy tylko po dezynfekcji rąk. Ponadto każdy wystawca zobowiązany jest aby wystawiane przez niego zwierzęta były zdrowe, w dobrym stanie fizycznym, zaopatrzone w dokumenty stwierdzające legalność pochodzenia oraz posiadały wszystkie inne świadectwa czy certyfikaty wymagane przepisami prawa. Przypominamy, że bezpłatny dostęp do wody bieżącej znajduje się przy biurze inkasentów.

Po zakończeniu handlu każdy uczestnik jarmarku zobowiązany jest do uporządkowania a uczestnik giełdy do uporządkowania i odkażenia zajmowanego stanowiska handlowego a w trakcie jej trwania do  niezwłocznego usuwania nawozów naturalnych (odchody).

Czas pandemii jeszcze nie minął i bezpieczeństwo nas wszystkich musi być priorytetem.

?