Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Komunikat w sprawie handlu rolników i ich domowników w piątki i soboty

Zarząd Spółki Tarpil informuje, że Rada Miejska w Pile podjęła Uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc pod piątkowo – sobotni handel artykułami rolnymi dokonywany przez rolników i ich domowników.

Na terenie targowiska przy ul. Rynkowej są to miejsca od nr 13 do 29 w sektorze N oraz od nr 13 do 29 w sektorze M.
Na targowisku przy ul. Witosa są to miejsca od nr 50 do 59 oraz od nr 62 do 71 w sektorze C.
Miejsca te będą przydzielane przez inkasentów z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń.

Rolnicy prowadzący w piątki i soboty handel na wyżej wymienionych stanowiskach są zwolnieni z opłaty targowej.

Zachęcamy do korzystania z tych miejsc handlowych.

?