Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Zarząd spółki Tarpil informuje, że z dniem 21.04.2020r. zwiększa limity ilości osób jednocześnie dokonujących zakupu w wydzielonych strefach targowisk miejskich w Pile. Nowy limit dla targowiska przy ul. Rynkowej wynosi 200 osób a dla targowiska przy ul. Witosa 100 osób. Dla zapewnienia płynności ruch będą także uruchamiane dodatkowe wejścia/wyjścia (w zależności od potrzeb).

W dalszym ciągu zawieszona pozostaje działalność Niedzielnych Jarmarków Pilskich.

Apelujemy o przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zarządzeń organów państwowych a w szczególności zasłaniania nosa i ust, zachowania dystansu (2m) oraz dezynfekcji rąk w przypadku braku rękawic ochronnych.

?