Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Po analizie możliwości zapewnienia warunków bezpieczeństwa obrotu towarowego w handlu bazarowym oraz uwzględniając ostateczną decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego, Zarząd Tarpil Sp. z o.o. w Pile postanawia zezwolić na kontynuowanie sprzedaży z punktów otwartych (kramy, stoły itd.) w wydzielonych strefach targowisk miejskich w Pile po dniu 28.03.2020 (sobota) roku, zastrzegając sobie prawo zmiany decyzji w dowolnym momencie.

Jednocześnie Zarząd spółki przypomina o konieczności stosowania przez handlowców i klientów zasad bezpieczeństwa a w szczególności:

  • Właściwej higieny rąk
  • Właściwej higieny kaszlu i oddychania
  • Bezpieczeństwa towaru tj. produkty podaje tylko sprzedawca
  • Zachowania bezpiecznej odległości klient – klient, sprzedawca – klient, sprzedawca – sprzedawca (minimum 1,5 metra)
  • W miarę możliwości realizacja płatności drogą elektroniczną,

Dokładne wytyczne dostępne są na stronie internetowej spółki pod adresem: www.tarpil.pila.pl oraz na stronie Facebook

Kategorycznie zabrania się przebywania w wydzielonych strefach osobom wykazującym wszelkie objawy chorobowe.

Andrzej Gabryelów   Prezes Zarządu Tarpil Sp. z o.o.

?