Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

„Tarpil” Spółka z o.o. w ślad za rozstrzygnięciem przetargowym z dnia 27.03.2024r. zawiadamia, że na dzierżawę terenową w sektorze „O” ozn. nr 2 / 2A o pow. 8,00 m2 w lokalizacji Targowiska miejskiego nr 1  wpłynęły dwie ważne oferty złożone przez:

  1. Firmę PERŁA RENATA OGRODNIK, KRĘPSKO 60, 64930 SZYDŁOWO. Kwota uwidoczniona w ofercie to 600,00 zł netto .
  2. Firmę ANI APTI,  64-920 PIŁA UL. CZARNKOWSKA 11. Kwota uwidoczniona   w ofercie to 500,00 zł netto.

W toku prac komisji powołanej decyzją Prezesa Zarządu „Tarpil” Spółka z o.o. przedmiotowy przetarg wygrała oferta Pani Renaty Ogrodnik reprezentującej firmę  :  PERŁA RENATA OGRODNIK, KRĘPSKO 60, 64-930 SZYDŁOWO. Kwota uwidoczniona w ofercie jest najkorzystniejszą i wynosi 600,00 zł netto w skali miesiąca plus opłaty targowe zgodnie z obowiązującymi cennikami.Na powyższą okoliczność komisja przetargowa „Tarpil” Spółka z o.o. sporządziła stosowny protokół, który przekazała Zarządowi Spółki.
Komunikat przygotował   
A. Świergosz 

?