Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Zarząd spółki „Tarpil” informuje, że jako jedni z nielicznych nie zamknęliśmy targowisk mimo licznych nacisków z zewnątrz i mimo tego, że wiele targowisk w całej Polsce przerwało swoją działalność. Prawdopodobnie również jako jedni z nielicznych natychmiast wprowadziliśmy w życie „Pakiet pomocowy dla handlowców”.

Jednocześnie przypominamy, że to spółka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego a w szczególności: zasłaniania nosa i ust, zachowania dystansu (min. 2 m) oraz dezynfekcji rąk w przypadku braku rękawic ochronnych a także ograniczonej liczby klientów przebywających jednocześnie na terenie targowisk.

W przypadku łamania przyjętych zasad nie jest wykluczone podjęcie decyzji o całkowitym zamknięciu targowisk, jednak w momencie otwarcia galerii handlowych i powstania sprzyjających warunków natychmiast rozważymy możliwość zwiększenia dostępności na targowiska.

W obecnej sytuacji bezpieczeństwo nas wszystkich musi być priorytetem.

Andrzej Gabryelów Prezes Zarządu Tarpil Sp. z o.o.

 

?