Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne oraz wysoką jakość produktów oferowanych przez handlowców targowisk,
spółka „Trapil” w dniu 22 września 2019 r. zorganizowała spotkanie, w trakcie którego handlowcy targowisk mieli okazję zapoznać sięz rynkiem produktów całkowicie biodegradowalnych. Firma ZODMPAK przedstawiła ofertę toreb z mąki kukurydzianej,
które w procesie kompostowania ulegają całkowitemu rozkładowi już po dwóch tygodniach.
Wypracowano również stanowisko w sprawie sukcesywnego eliminowania z rynku wysoce szkodliwych dla środowiska toreb plastikowych. Pierwszy krokiem będzie ograniczenie  z dniem 1 września swobodnego dostępu klienta do w/w toreb. Kolejnym będzie sukcesywne wprowadzanie toreb papierowych i biodegradowalnych.

Działania te są szczególnie istotne dla handlowców, gdyż zgodnie z nowymi zapisami tzw. ustawy śmieciowej, z dniem 1 września 2019 roku opłacie recyklingowej podlegać będą wszystkie torby plastikowe o grubości powyżej 15 mikrometrów, a od 1 stycznia 2020 roku sprzedawcy takich reklamówek będą zobowiązani do prowadzenia stosownych rejestrów.

Informację przygotował Janusz Graszka – Dyrektor ds. targowisk

?