Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00
Czas pandemii jeszcze nie minął.

Czas pandemii jeszcze nie minął.

Ze względu na bezpieczeństwo klientów spółka Tarpil przypomina, że w dalszym ciągu obowiązują zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego a w szczególności: zasłaniania nosa i ust, zachowania dystansu (min. 2 m) oraz dezynfekcji rąk w przypadku braku rękawic ochronnych....
Komunikat w sprawie prac społecznie użytecznych

Komunikat w sprawie prac społecznie użytecznych

Tarpil Sp. z o.o. w Pile informuje, że z dniem 04.05.2020 roku (poniedziałek) wznawia przyjmowanie osób do wykonywania prac społeczno-użytecznych w ramach kary ograniczenia wolności. Osoby te będą przyjmowane do pracy od poniedziałku do soboty w godzinach od 16.00 do...

KOMUNIKAT

Zarząd spółki „Tarpil” informuje, że jako jedni z nielicznych nie zamknęliśmy targowisk mimo licznych nacisków z zewnątrz i mimo tego, że wiele targowisk w całej Polsce przerwało swoją działalność. Prawdopodobnie również jako jedni z nielicznych natychmiast...

Komunikat w sprawie funkcjonowania targowisk po 20.04.2020r.

Zarząd spółki Tarpil informuje, że z dniem 21.04.2020r. zwiększa limity ilości osób jednocześnie dokonujących zakupu w wydzielonych strefach targowisk miejskich w Pile. Nowy limit dla targowiska przy ul. Rynkowej wynosi 200 osób a dla targowiska przy ul. Witosa 100...
PAKIET POMOCOWY dla Handlowców targowisk miejskich w Pile

PAKIET POMOCOWY dla Handlowców targowisk miejskich w Pile

Ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w negatywny sposób wpływa na wiele dziedzin gospodarki z funkcjonowaniem targowisk miejskich włącznie. Ograniczenia prawne w zakresie możliwości prowadzenia działalności oraz zalecenia tyczące ograniczenia...

KOMUNIKAT w sprawie funkcjonowania targowisk miejskich

Po analizie możliwości zapewnienia warunków bezpieczeństwa obrotu towarowego w handlu bazarowym oraz uwzględniając ostateczną decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego, Zarząd Tarpil Sp. z o.o. w Pile postanawia zezwolić na kontynuowanie sprzedaży z punktów otwartych...
?