Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Spółka Tarpil informuje, że z dniem 01 marca 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre dni wolne. W art. 6 ustawy, ustawodawca przewiduje szereg miejsc gdzie zakaz handlu nie obowiązuje. Należą do nich między innymi punkty gastronomiczne, piekarnie czy kwiaciarnie. Zakaz handlu nie dotyczy również jarmarków, festynów czy detalicznego handlu rolniczego. Zakaz nie obowiązuje także w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Zarząd spółki Tarpil uważa, że jest to duża szansa zwiększenia dochodu dla podmiotów działających na targowiskach i dlatego zwraca się z propozycja otwarcia sklepów również w niedzielę. Jednocześnie deklarujemy zwiększone działania promocyjne w tej kwestii.

 

?