Dziś mamy: poniedziałek, 24-04-2017, a do końca roku pozostało: 252 dni,
  www.bip.tarpil.pila.pl
 Aktualności
 O firmie
 Oferta handlowa
 Giełda
 Cennik
 Regulaminy
 Galeria
 Mapy Targowisk
 Nawigator zakupów
 Kontakt
AKTUALNOŚCITargowisko-Detaliczne-nr-2-facebookWielka wyprzedaż na targowiskach miejskich

W ubiegłą sobotę handlowcy targowisk miejskich dokonali symbolicznego pożegnania zimy i powitania wiosny.
Stoiska handlowe zapełniły się odzieżą i obuwiem we wszystkich kolorach lata.
Nowe wzory i kroje sukienek, bluzek czy spodni cieszyły oko klientów a promocje i upusty cenowe zastosowane na tą okoliczność zostały przyjaźnie przyjęte przez kupujących. Dla tych, którzy nie poddają się trendom modowym a polują na cenowe okazje, był to doskonały czas na zakup płaszczy czy kurtek zimowych.
Kolejna okazja może na jesieni, gdy handlowcy będą wyprzedawać kolekcję letnią.
Zapraszamy


powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ
powiększ

Komunikat z dnia 17.02.2017r. w kwestii otrzymanych przez „Tarpil” Spółka z o.o. ze strony handlowców (sektor „B” oraz „L”) wniosków co do dzierżawy na terenie targowiska miejskiego nr 1 zabudowy inwestycyjnej lub nabycia nakładów finansowych na daną jednostkę obiektową.

„Tarpil” Spółka z o.o. w Ple uprzejmie zawiadamia, że do dnia 10.02.2017r. w ślad za korespondencją Spółki z dnia 28.01.2017r. skierowaną do handlowców obecnych na dzień dzisiejszy w sektorze „B” (rozmaitości) oraz „L” (dawny AP-BIS) co do dzierżawy na terenie targowiska miejskiego nr 1 zabudowy inwestycyjnej lub nabycia nakładów finansowych na daną jednostkę obiektową wpłynęło 7 wniosków.
Dalsze procedowanie w/w wniosków plus wypracowanie koncepcji realizacyjnej inwestycji (m.in. jej zakresu i umiejscowienia) przez Zarząd Spółki nastąpi na przełomie miesiąca lutego i marca 2017r.
Niezależnie od powyższego „Tarpil” Spółka z o.o. zastrzega sobie w przyszłości prawo do wycofania się z wdrożonej procedury jak wyżej bez podania przyczyny.

Niniejszy komunikat z upoważnienia Prezesa Zarządu „Tarpil” Spółka z o.o. przygotował:
A.Świergosz Kierownik adm.-log. w/m (tel. kont. 067 212 34 71)
Piła, dnia 17.02.2017r.Mikołajki na targowiskach miejskich

W sobotę 03 grudnia 2016 roku, na targowiskach przy ul. Rynkowej i ul. Witosa/Ludowa, odbyły się imprezy Mikołajkowe dla naszych małych pociech. W trakcie imprezy dzieci były częstowane owocami, które ufundowali handlowcy targowisk. Dla dorosłych była gorąca kawa, herbata i coś słodkiego. O świąteczny nastrój postarała się młodzież z pilskich szkół, która na tą okazję przygotowała specjalny program artystyczny. Na targowisku przy ul. Rynkowej były to kolędy w wykonaniu uczennic z Centrum Szkolenia Nauka a na targowisku przy ul. Witosa/Ludowa kolędy i jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2. Miłym akcentem była wizyta „Mikołai na dwóch kółkach”, którzy pod dowództwem p. Jana Balcerzaka odwiedzili targowiska i przywieźli drobne prezenty. Imprezę zakończyło przekazanie nakrętek, zbieranych od trzech miesięcy na leczenie Roksany Przewoźniak. Dzięki Mikołajom o dobrym sercu udało się zebrać ponad 800 kg tego surowca.

Dziękujemy w imieniu spółki Tarpil i rodziców Roksany.


We wtorek 15.11.2016 roku w Sali Miejskiej Inwest-Parku w Pile odbyło się spotkanie kupców z Targowisk nr 1 i 2 w Pile z Zarządem Tarpilu.
Rozpoczęło się krótką prelekcją policji na temat zagrożeń związanych z terroryzmem.
Następnie Prezes Tarpilu Andrzej Gabryelów przedstawił to, co udało się zrobić w ciągu ostatniego roku na obu pilskich targowiskach.
Wywiązała się mocna dyskusja, w trakcie której powracały sprawy związane m.in. z oświetleniem i zadaszeniem na targowiskach, kwestiami bezpieczeństwa (monitoringu) i porządku na terenie obiektów, a także sprawa przyszłości kupców i rynku w ogóle, związana z rosnącą liczbą sklepów wielkopowierzchniowych. Po dyskusji wybrani zostali przedstawiciele kupców, wyznaczeni do kontaktów ze Spółką.
Spotkanie trwało blisko 2,5 godziny i było owocne w wiele ważnych wniosków.„Na starganie w dzień targowy …,” – Poezja na targowisku
W sobotę 19.11.2016 roku, na targowisku miejskim przy ul. Rynkowej 42 nastąpiło poetycko – muzyczne zakończenie tygodnia z poezją na targowisku, organizowanego w ramach XXXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego pod patronatem Związku Literatów Polskich.
Punktem kulminacyjnym imprezy było ogłoszenie wyników w konkursie na wiersz lub inną formę literacką poświęconą „Twarożkowi półtłustemu”.
Na konkurs wpłynęły prace uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 7, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5 oraz cztery prace poza konkursem. Zdobywcą głównej nagrody (książka i dwuosobowy karnet do kina) została Aneta Wawrzyniak uczennica Szkoły Podstawowej nr 7. Komisja konkursowa przyznała także cztery równorzędne wyróżnienia dla Pauliny Chleboś Gimnazjum nr 5, Nikodema Krzyżanek SP nr 2, Wiktorii Pyszewska SP nr 7 oraz Emilii Szymańska Gimnazjum nr 4. Na zakończenie imprezy Prezes Spółki Tarpil podziękował młodzieży z Centrum Kształcenia Nauka za recytację wierszy w ciągu całego tygodnia oraz p. Marii Kopeć za nadzór merytoryczny nad całością imprezy.

Poetycko, listopadowo, pięknie !!!KOMUNIKAT z dnia 21.11.2016r.

„Tarpil” Spółka z o.o. w Pile informujący osoby zainteresowane nabyciem lub dzierżawą obiektu typu METALPLAST ozn. nr adm. nr 15 B o powierzchni 18,78 m2 na targowisku miejskim nr 1 przy ul. Rynkowej w Pile , że w terminie do dnia 25.11.2016r. w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) można w tej kwestii składać wnioski. Preferowane branże to szeroko pojęte usługi. Gwarantujemy zawarcie umowy na 3 lata z możliwością jej przedłużenia. Stawka czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni modularnej obiektu (liczona w osiach ścian tej zabudowy) to 42 zł netto plus należny podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce powiększona o składniki stałe płatne w skali miesiąca, tj. opłata za dozór 34,24 zł netto plus VAT, kwota 7,06 zł netto plus VAT jako refundacja części kosztów ponoszonych przez „Tarpil” za odprowadzanie wód opadowych o roztopowych, kwota 8,13 zł netto plus podatek VAT tzw. opłata parkingowa. Obciążenia z tyt. zużycia wody i prądu wg odczytów z urządzeń podlicznikowych. Zakup obiektu (nakładów na jego wybudowanie) to kwota 55 tys. zł netto plus podatek VAT (płatność 3 transzach) – czynsz dzierżawny za teren pod w/w zabudową w skali miesiąca w tym przypadku wynosić będzie 29 zł/m2 netto wym. powierzchni plus podatek VAT oraz stałe składniki obciążeniowe, o których mowa jak wyżej. Dnia 28.11.2016r. wnioski rozpatrzy komisja powołana przez Zarząd Spółki. Kryteria oceny wniosków to : zakup nakładów finansowych na obiekt 40%, wnioskodawca targowiskowy 40 %, atrakcyjność branży 20 % . „Tarpil” Spółka z o.o. zastrzega sobie w tym procedowaniu prawo cofnięcia powyższych uwarunkowań bez podanie przyczyny. Zapytania prosimy kierować pod nr tel. 067 2123471 w.18 lub osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Rynkowej 42 w Pile. Komunikat j.w. w porozumieniu z Prezesem Zarządu „Tarpil” Spółka z o.o. przygotował:
Andrzej Świergosz Kierownik administrator-logistyk.
Piła, dnia 21.11.2016r.Spółka „Tarpil” organizuje na terenie targowiska nr 1 w Pile sprzedaż okazjonalną na okoliczność „Bożego Narodzenia 2016” w okresie od 17.12.2016r. do 24.12.2016r. Wszystkich zainteresowanych prowadzeniem handlu prosimy o złożenie wniosku o stanowisko handlowe do 09.12.2016r. Losowanie stanowisk handlowych odbędzie się 12.12.2016 r.
WniosekK O M U N I K A T :
„Tarpil” Spółka z o.o. zaprasza H A N D L O W C Ó W
PAWILONÓW HANDLOWYCH ORAZ SPRZEDAWCÓW STANOWISKOWYCH POD ZADASZENIAMI targowisk miejskich nr 1 oraz nr 2 miasta Piły na spotkanie

z ZA R Z Ą D E M S P Ó Ł K I dnia 15.11.2016 r. o godzinie 17.00 SALA MIEJSKA IWEST – PARK UL. DĄBROWSKIEGO 8 PIŁA - GŁÓWNE WEJŚCIE OD „DUŻEGO PARKINGU” dawny wieżowiec biurowy BERPILU
Program spotkania :
1) Powitanie zebranych z przedstawieniem zarysu spotkania,
2) Prelekcja (15 min.) pracownika Wydziału Prewencji KPP Piła w kwestii zagrożeń aktami terroryzmu,
3) Omówienie zadań - projektów podjętych od maja 2015r. do października 2016r. przez Spółkę na rzecz targowisk,
4) Plany inwestycyjne Spółki,
5) Współpraca na linii handlowcy – Spółka,
6) Wybór reprezentantów handlowców do kontaktów ze Spółką,
7) Dyskusja.
8) Zamknięcie spotkania z krótkim podsumowaniem, które podejmie Prezes Zarządu „Tarpil” Spółka z o.o.

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.


Harmonogram

Konkurs literacki

Dar serca, dar życia !!!

W sobotę 08.10.2016 roku na targowisku miejskim przy ul. Rynkowej miał finał akcji, której celem była zbiórka krwi i zapisy do banku potencjalnych dawców szpiku kostnego. Już od wczesnych godzin rannych do siedziby spółki zgłaszali się chętni do oddania najcenniejszego leku tj. własnej krwi. Akcja poboru krwi rozpoczęła się ok. godziny 10.00 a zakończyła o godz. 15.00. W tym czasie do Mobilnego Punktu Poboru Krwi zgłosiły się 42 osoby chętne do oddania krwi. Po wywiadzie zdrowotnym krew honorowo oddało 28 krwiodawców. Ogółem udało się zebrać 12,6 litrów krwi co jest, według opinii Kierownika Ambulatorium, bardzo dobrym wynikiem. Spółka Tarpil jako organizator tej akcji bardzo dziękuje wszystkim osobom, które z takim entuzjazmem odpowiedziały na nasz apel. Wasza krew to dar życia dla wielu chorych.
DZIĘKUJEMY !!!


Smaki Regionu na targowisku przy ul. Witos/Ludowej

W sobotę 22 października Smaki Regionu zagościły na targowisku przy ul. Witos/Ludowa.
Na kupujących czekało wiele produktów w promocyjnych cenach oraz stanowisk degustacyjnych.
Były wędliny, były słodycze, była gorąca kawa i placki ziemniaczane.
Każdy kto odwiedził w tym dniu targowisko mógł zjeść talerz gorącej zupy, której fundatorem byli handlowcy z tego targowiska.
A wszystko to przy muzyce i dobrej zabawie. Całość imprezy była koordynowana przez zarządcę targowisk detalicznych spółkę TARPIL.

SMAKI REGIONU - targowisko przepełnione smakami i zapachami

Lista nagrodzonych w konkursie na najlepszy produkt regionalny Smaki Regionu – Tarpil 2016


powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększUrok osiedlowych targowisk

Spółka Tarpil informuje, że w sobotę 01.10.2016 dokonała pomiaru ilości osób odwiedzających targowisko zlokalizowane na Osiedlu Zamość (ul. Witosa/Ludowa). W godzinach od 7.00 do 13.00 liczono klientów (bez dzieci) wchodzących na teren targowiska przez wszystkie cztery wejścia. Z uzyskanych pomiarów wynika, że targowisko w badanym okresie odwiedziły 3.382 osoby. Największe natężenie ruchu odnotowano między godziną 10.00 a 11.00, kiedy to lokalny bazar gościł 862 osoby. Przeprowadzone badania potwierdzają, że małe, lokalne targowiska są bardzo dobrze postrzegane przez mieszkańców osiedli.

Urok osiedlowych targowiskSpółka „Tarpil” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że do dnia 30 września 2016 roku przyjmuje wnioski na stanowiska handlowe pod sprzedaż okazjonalną „Wszystkich Świętych 2016” przy Cmentarzu Komunalnym w Pile od strony ul. Przemysłowi i ul. Motylewskiej oraz na targowiskach miejskich w Pile.

Zarządzenie Nr 7/2016.
Regulamin losowania stanowisk handlowychAkcja promocyjna SMAKI REGIONU

Tarpil Sp. z o.o. pragnie zaprosić na akcję promocyjną SMAKI REGIONU, która odbędzie się w dniu 08 października 2016 roku na terenie targowiska przy ul. Rynkowej w Pile. Udział w akcji zapowiedziało wielu wytwórców i producentów wyrobów regionalnych, takich jak: miody, przetwory owocowe, wędliny czy pieczywo. Organizator zapewnia szereg dodatkowych atrakcji. Istnieje jeszcze szansa zgłoszenia uczestnictwa w tej imprezie i przedstawienia swojej oferty wyrobów z naszego regionu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Piły i okolic.

Ankieta Targowiska Detalicznego


Wyniki badania ankietowego w sprawie budowy targowiska na Osiedlu Koszyce
1. Czy jesteś za budową targowiska
Tak – 83,1 %Nie – 16,9 %
2. Częstotliwość korzystania z targowiska
Codziennie – 21,1 %, kilka razy w tygodniu – 69,6 %, raz w tygodniu – 9,3 %
3. W jakich dniach powinno funkcjonować targowisko
Poniedziałek – 38,1 %, wtorek – 71,1 %, środa – 45,5 %, czwartek – 60,8 %,
piątek – 48,5 %, sobota – 91,8 %
4. Godziny funkcjonowania
Otwarcie: 7,00 – 35,7 %, 8,00 – 32,4 %, 9,00 – 31,9 %
Zamknięcia : 14,00 – 13,4 %, 15,00 – 19,2 %, 16,00 – 67,4 %
5. Które artykuły byłyby przedmiotem zainteresowania
Owoce i warzywa – 97,8 %, pieczywo i nabiał – 68,6 %, mięso i wędliny – 47,4 %, artykuły przemysłowe – 59,3 %
6. Atuty handlu targowiskowego wg, badanych
Jakość towaru – 83,0 %, cena – 51,0 %, szerokość oferty – 50,5 %, bliskość – 76,8 %

W badaniu wzięły udział 242 osoby z czego 65 % stanowiły kobiety. Dominującym przedziałem wiekowym było od 31 do 50 lat z 48,7 % udziałem. Osoby bardzo młode (do 30 roku życia) stanowiły 13,0 % a osoby w wieku powyżej 51 roku życia stanowiły 38,3 % ogółu udzielających odpowiedzi. Pod względem liczby osób we wspólnym gospodarstwie domowym wyróżniły się trzy grupy: gospodarstwo 2 osobowe – 34,7 %; 3 osobowe – 25,8 %; 4 osobowe – 21,8 %. Na gospodarstwa jednoosobowe przypada 9,3 % a na 5 i więcej osób – 8,4 % ogółu badanych.
Pełna analiza badania do pobrania

Analiza do pobrania.Targowiska miejskie ulubionym miejscem dokonywania zakupów przez mieszkańców Piły i okolic.

Zarząd spółki informuje, że w sobotę 21 maja 2016 roku ponownie przeprowadzono kompleksowy pomiar ilości klientów odwiedzających targowisko przy ul. Rynkowej. Pomiar prowadzono na wszystkich wejściach prowadzących na targowisko.

Pomiary wykazały, że nasze targowisko w badany okresie odwiedziło 18 043 osób, to jest około 28 % mieszkańców Piły powyżej czternastego roku życia. Przez przejścia w rejonie sektora warzywnego na teren targowiska weszło 9 214 osób, w rejonie sektora nabiałowego 3 310 osób a przez sektor przemysłowy 5 519 osób. Największy ruch odnotowano w godzinach od 9:00 do 12:00, kiedy to na teren targowiska weszły 11 102 osoby. Wykonane pomiary potwierdziły fakt, że nasze targowiska są w dalszym ciągu bardzo atrakcyjnym miejscem handlu chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Piły i okolic.

Dziękujemy za zaufanie.Partnerzy programu KARTA DUŻEJ RODZINY Punkty handlowe na Targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej w Pile Lista partnerów
Informacja „Tarpil” Spółka z o.o. z dnia 04.04.2016r. co do uruchamianych przez nowych kontrahentów punktów sprzedaży w zabudowie inwestycyjnej usytuowanej przy ulicy Rynkowej targowiska miejskiego nr 1 w Pile.
OGŁOSZENIE „TARPIL” SPÓŁKA Z O.O. W PILE z dnia 28.01.2016r.

Szanowni Państwo „Tarpil” Spółka z o.o. informuje, że dysponuje wolnymi powierzchniami obiektowymi z lokalizacją na targowisku miejskim nr 1 w Pile przy ul. Rynkowej.
Niewątpliwie zaletą naszej oferty jest fakt usytuowania zabudowy zrealizowanej w technologii METALPLAST w bezpośrednim sąsiedztwie darmowych parkingów na dojazdach od strony ul. Okrzei oraz Ronda Kuronia.
Ponadto istnieje możliwość podjęcia tematu z przyjęciem formy dzierżawy lub wykupu nakładów inwestycyjnych. Są dwa lokale o powierzchni zabudowy 38,80 m2 oraz 18,78 m2.
Informacja telefoniczna: 067 212 34 71 w. 18, e-mail: tarpil@tarpil.pila.pl lub bezpośredni kontakt z nami w siedzibie Spółki przy ul. Rynkowej 42 w Pile.Niedzielne Jarmarki Pilskie - Kupisz - Sprzedaż - Wymienisz -Targowisko Nr 1 w Pile
„Tarpil” Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że od miesiąca lutego 2016 roku
rozpoczynają się tematyczne Niedzielne Jarmarki Pilskie wg następującego harmonogramu:
I niedziela m-ca - Wietrzenie szaf
II niedziela m-ca - Sport i turystyka
III niedziela m-ca - Hobby i kolekcjonerstwo
IV niedziela m-ca - Komputery i muzyka
Serdecznie zapraszamy

„Tarpil” Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 września 2015 roku
zostanie uruchomiona usługa „ ZAKUPY NA TELEFON”
Zamów zakupy do domu prosto z Pilskiego Targowiska
telefon 666 - 667 - 774

Targowiska miejskie czynne od 6:00 do 18:00 od poniedziałku do soboty oraz w tzw. „niedziele handlowe”.

Kasa czynna w godz. 9.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku

Opłaty za dzierżawę można wpłacać na konto:

BZ WBK nr rachunku - 54 1090 1320 0000 0000 3202 1611

Giełda ptaków odbywa się w każdą niedzielę od 6:00 do 10:00

Giełda staroci tzw.„ Niedzielne Jarmarki Pilskie” odbywa się w każdą niedzielę od 6:00 do 14:00      do góry